in memoriam Piet Stam 4-3-2017

Hoewel wij wisten dat hij ernstig ziek was, zijn we bedroefd door het toch nog plotseling overlijden van onze oud-collega en mededirecteur Piet Stam.

Piet was ruim 40 jaar verbonden aan ons bedrijf, waarbij hij de klantcontacten met ambachtelijke bakkers onderhield. In die vele jaren zijn langdurige vriendschappen ontstaan met collega’s en klanten. Piet had een brede interesse, zowel voor het ambacht als voor de mensen. De laatste jaren van zijn werkzame leven droeg hij ook, als mededirecteur, verantwoordelijkheid voor de continuïteit van ons bedrijf.
We wensen Janny, de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen en overige familieleden sterkte toe bij het afscheid en Troost om zonder hem verder te gaan.
Capelle aan den IJssel, 4 maart 2017

De IJsselmolen, Directie en medewerkers